Calendar

Regulations


Regulations

 Na podstawie Uchwały z dnia 03.11.2016 roku Zarządu Stali Gorzów Wielkopolski S.A., wprowadza się poniższy regulamin sprzedaży biletów i karnetów na imprezy masowe organizowane przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A..
 

SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A.
(DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI, MEMORIAŁ E. JANCARZA, FINAŁ IMP, SPARINGI)

 

Rozdział I

Definicje

 

1. Organizator – Stal Gorzów Wielkopolski S.A., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000307090, Wysokość kapitału zakładowego 2 101.000,00 PLN, Kapitał wpłacony 2 101.000,00 PLN.

2. Stadion – Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

3. System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów.

4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.

5. Mecz – wydarzenie sportowe rozgrywane na stadionie im. Edwarda Jancarza
w Gorzowie Wielkopolskim.

6. Karnet – bilet sezonowy ważny na rundę zasadniczą sezonu rozgrywaną na Stadionie im. Edwarda Jancarza w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi.

7. DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski.

8. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.

9. Runda zasadnicza – faza rozgrywek DMP podczas której każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.

10. Runda finałowa – system pucharowy DMP rozgrywany w formie dwumeczów, w których drużyny spotykają się po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.

 

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 

1. Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów jest systemem prowadzonym przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A. w celu dystrybucji Biletów i Karnetów na potrzeby imprez masowych organizowanych z udziałem drużyny Stali Gorzów na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Sprzedaż Karnetów lub Biletów w Systemie prowadzi Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

3. Zakup Biletu lub Karnetu oraz korzystanie z serwisu www.stal.kupbilety.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Karnet obejmuje wszystkie mecze rundy zasadniczej Stali Gorzów rozgrywane na Stadionie
w ramach rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta
w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu bądź Karnetu zawierającego imię, nazwisko i PESEL osoby, na rzecz, której Bilet / Karnet zostały nabyte. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora, bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym Bilety/Karnety. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem www jest dostępne w zakładce TWOJE ZAKUPY w profilu nabywcy w serwisie www.stal.kupbilety.pl.

6. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika z potwierdzeniem zakupu Biletu / Karnetu, zawierająca imię
i nazwisko osoby, na rzecz której Bilet / Karnet zostały nabyte oraz przypisane miejsce na Stadionie.

7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.

8. Bilet czy też Karnet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.

9. Karnetu czy też Biletu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.

10. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem stadionu, na którym odbywa się mecz i regulaminem imprezy masowej.

11. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów
i Identyfikacji Kibiców wyłącznie w celu zakupu Biletu, Karnetu bądź założenia profilu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.

13. Karnetów lub Biletów nie sprzedaje się osobom:

a) Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;

b) Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c) Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.

 

Rozdział III

Ogólne zasady sprzedaży Karnetów i Biletów w Systemie www.stal.kupbilety.pl

 

1. System sprzedaży on-line na stronie stal.kupbilety.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na mecze Stali Gorzów rozgrywane na Stadionie.

2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90) (należy wprowadzić dane innego systemu jeżeli korzystają z innego). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

3. System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności:

a) KARTA KREDYTOWA: MasterCard, VISA, Diners Club,

b) Szybki przelew bankowy ON LINE: MTransfer, Multi Transfer, Inteligo, Przelew 24, iPKO, Nordea, Pekao24Przelew, Lukas e-przelew, Przelew z Millennium, Przelew Eurobank, Przelew ING.

4. Do każdej transakcji zakupu Biletu w Internecie doliczana będzie opłata manipulacyjna, w której zawarte są prowizje bankowe wynikające z systemu płatności on-line. (patrz załącznik)

5. W przypadku Klientów niezarejestrowanych w bazie Organizatora, wymagane jest przynajmniej jednokrotne osobiste stawiennictwo w punkcie sprzedaży w celu wypełniania wymogów Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz. U. nr 62. Poz. 504) zweryfikowania tożsamości.

6. W celu dokonania zakupu zależy zarejestrować się w serwisie www.stal.kupbilety.pl lub założyć profil w punkcie sprzedaży (nie dotyczy osób, które posiadały karnety lub kupowały Bilety
w poprzednich sezonach).

7. Jeden Kibic może zarejestrować w Systemie innego Kibica, pod warunkiem, że zna jego wszystkie dane (w tym adres e-mail niezbędny do aktywacji konta). Rejestrujący tym samym bierze odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.

8. Zarejestrowany kibic może kupić maksymalnie 10 biletów na dane zawody. Chyba, że Organizator zmniejszy tą liczbę na daną imprezę.

9. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.

10.Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora.

11. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 24 godziny (z wyłączeniem weekendów).

12. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu zwolnione.

13. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydrukowany z zakładki TWOJE ZAKUPY Bilet lub potwierdzenie dokonania transakcji.

14. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.

15. Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: zgodności danych osobowych, sektora i miejsca.

16. Harmonogram sprzedaży karnetów i Biletów oraz obowiązujący cennik Biletów, karnetów znajdują się na stronie Organizatora (www.StalGorzow.pl).

17. Uwagi i zapytania zaprosimy kierować na adres (biuro_[malpa]_stalgorzow.pl) lub tel. (957356245).

 

 

Rozdział IV

Rejestracja w systemie www.stal.kupbilety.pl

 

1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie www.stal.kupbilety.pl tj. zakupu Biletu należy zarejestrować się w serwisie www.stal.kupbilety.pl - założyć swój profil Użytkownika.

2. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownik:

a) Wchodzi na stronę www.stal.kupbilety.pl, a następnie w zakładkę "Rejestracja".

b) Wprowadza dane zgodnie z formularzem danych osobowych

c) Akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

d) Następnie zatwierdza wprowadzone dane osobowe – poprzez wybór opcji "zarejestruj"

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji.

 

 

Rozdział V

Zasady Sprzedaży Karnetów

 

1. Karnet można nabyć w sklepie klubowym w C.H.NoVa Park.

2. Warunkiem nabycia karnetu jest posiadanie profilu w bazie Organizatora

w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców.

3. Proces rejestracji w systemie oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

4. Ceny karnetów są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom.

5. Sprzedaż karnetów będzie podzielona na dwa okresy:

a) w przedsprzedaży – zakupu mogą dokonać osoby posiadające karnet w poprzednim sezonie.
W tym celu należy zgłosić się we wcześniej podanym przez Organizatora okresie do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości.

b) w przypadku zakupu nowego karnetu – należy zarejestrować się w bazie Organizatora, przejść proces weryfikacji profilu i zgłosić się w okresie wcześniej podanym przez Organizatora do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości w celu zakupu karnetu.

 

 

Rozdział VI

Procedura Sprzedaży Karnetów

 

1. Zakup Karnetu w punkcie sprzedaży:

a) Karnety można nabyć w sklepie klubowym w C.H. NoVa Park;

b) Aby nabyć karnet, należy udać się do kas Klubu okazać dowód tożsamości, uzupełnić dane wybrać miejsce do siedzenia, zapłacić;

c) Dokonując zakupu karnetów dla kilku osób należy znać ich dane, wybrać miejsca oraz dokonać zapłaty;

 

Rozdział VII

Procedura sprzedaży Biletów

1. Warunkiem nabycia Biletu jest posiadanie zweryfikowanego profilu w bazie Organizatora, tj.
w Systemie. Proces rejestracji oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

2. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 1, zakupu Biletu będzie można dokonać w punktach sprzedaży Biletów (wykaz placówek sprzedających Bilety jest zamieszczony na stronie internetowej Klubu), w kasach Klubu lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.stal.kupbilety.pl.

3. W celu zakupu Biletu w punkcie sprzedaży:

a) Kibic posiadający profil w Systemie udaje się do punktu sprzedaży, podaje swoje dane, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy Bilet.

a) Kibic nieposiadający profil w Systemie udaje się do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości, zostaje mu założony profil składający się z imienia, nazwiska i PESELu. Następnie Kibic wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy Bilet.

4. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu internetowego należy:

a) Zalogować się do systemu na stronie www.stal.kupbilety.pl, wpisując w polu e-mail adres e-mail podany podczas rejestracji, a w polu hasło hasło podane podczas rejestracji lub otrzymane e-mailem. W przypadku, gdy hasło otrzymane automatycznie na podany adres e-mail zostało zmienione przez Użytkownika należy wpisać własne hasło. Potwierdzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zaloguj”.

a) Następnie wybrać mecz, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcję poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET;

b) Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj Biletu, miejsce i łączna należność) następuje przekierowanie do serwisu płatności.

c) Kwota należności wnikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.

d) W systemie płatności dokonywany jest wybór swojego banku oraz rodzaju płatności – przelew lub karta.

UWAGA! Opłaty za zakupione przez www miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca, opłacenia wykupionego Biletu
w punkcie sprzedaży.

e) Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie klubu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE BILETY.

f) Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego po zaksięgowaniu wpłaty drukuje Bilet
z indywidualnym kodem kreskowym z zakładki TWOJE ZAKUPY, który będzie upoważniał do wejścia na mecz.

g) Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na stadion zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet o danym numerze,

h) Na tak wydrukowany Bilet na stadion może wejść tylko osoba, która zakupiła Bilet.

 

 

Rozdział VIII

Procedura zwrotu Biletu lub Karnetu

 

1. Karnety nie podlegają zwrotowi.

2. Bilety na mecze rundy finałowej nie podlegają zwrotowi. W przypadku zmiany przez Organizatora daty meczu rundy finałowej bilet zachowuje ważność na nowy termin meczu.

3. Bilety na mecze inne niż na rundę finałową nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 i 6. W przypadku zmiany przez Organizatora daty meczu rundy zasadniczej bilet zachowuje ważność na nowy termin meczu.

4. W przypadku zmiany przez Organizatora daty meczu rundy zasadniczej, wówczas posiadacz biletu może dokonać jego zwrotu w wyznaczone przez Organizatora dni i godziny,
w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży Organizatora, za okazaniem paragonu fiskalnego potwierdzającego wcześniejszy zakup biletu. Zwrot ceny następuje nie wcześniej niż od drugiego dnia roboczego po dacie odwołanej imprezy, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8. W przypadku dokonania zwrotu biletu posiadacz otrzymuje zwrot całej ceny zapłaconej z bilet. Po upływie wyznaczonego przez Organizatora okresu czasu, bilet nie podlega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje Organizatora o zmianie daty meczu oraz o okresie czasu i punktach sprzedaży, w których można dokonać zwrotu biletu na mecz rundy zasadniczej będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.stalgorzow.pl.

6. W przypadku zakupu biletu rundy zasadniczej bez określonej godziny rozpoczęcia meczu, posiadacz biletu może dokonać jego zwrotu w ciągu 3 dni od dnia podania przez Organizatora na jego oficjalnej stronie internetowej www.stalgorzow.pl godziny rozpoczęcia meczu. Zwrot biletu może być dokonany w wyznaczonych przez Organizatora punktach sprzedaży, za okazaniem paragonu fiskalnego potwierdzającego wcześniejszy zakup biletu. W przypadku dokonania zwrotu biletu posiadacz otrzymuje zwrot całej ceny zapłaconej
z bilet. Po upływie wyznaczonego przez Organizatora okresu czasu, bilet nie podlega zwrotowi.

7. Zwrot biletu rundy zasadniczej w innych przypadkach niż określone w ust. 4 i 6 jest możliwy wyłącznie za zgodą Organizatora, w szczególnie wyjątkowych sytuacjach, na pisemny uzasadniony wniosek posiadacza biletu, złożony do Organizatora najpóźniej 3 dni przed terminem meczu.

8. Termin zwrotu może zostać przyśpieszony w przypadku, gdy nowy termin przełożonego spotkania zostanie wyznaczony na termin od 1 do 7 dni następujących po dacie odwołanej imprezy rundy zasadniczej.


 

Rozdział IX

Prawa i Obowiązki Stron

 

Nabywca zobowiązany jest:

1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.

3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

4. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.

5. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że
o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

 

 

Rozdział X

Polityka ochrony danych osobowych

 

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.

2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a) Nazwisko i imiona Użytkownika,

b) Numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) Serię i numer dokumentu tożsamości,

d) Datę urodzenia.

e) Adres zameldowania na pobyt stały,

f) Adres do korespondencji,

g) Adresy elektroniczne Użytkownika.

3. Wskazanie adresu korespondencyjnego następuje na potrzeby postępowania, które może być prowadzone przez organizatora w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504).

4. Administratorem danych jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000307090, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 5993030700.

5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), a także usunięcia po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

7. Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust.2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

8. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych

w art. 19 ust. 2 pkt. 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

9. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych,

o których mowa powyżej,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

13. Organizator, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

15. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika
z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

16. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Uczestnik imprezy masowej organizowanej na Stadionie, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na Stadionie przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA GRAND PRIX POLSKI - link.
Proszę czekać - trwa ładowanie treści